MMN | Makine Mühendisliği Forumu

Orjinalini görmek için tıklayınız: Matlab Runge-Kutta Yadım
Şu anda (Arşiv) modunu görüntülemektesiniz. Orjinal Sürümü Görüntüle internal link
Herkese iyi günler,
Yaptığım mekanizma projesinde hareket denklemini çözüp giriş açısı-zaman grafiği çizmem gerekiyor. Bunun için matlaba bir kod yazdım fakat for loop undan sonraki ilk satırda, tanımlanmamış fonksiyon hatası alıyorum. Eğer yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. 
Kod:
clc;
fi1     = @(q)                        (atan(0.12*sin(q)/(0.4+0.12*cos(q))));
fi2     = @(q,fi1)                    (0.12*sin(q)/sin(fi1));
fi3     = @(fi1)                      (asin(-0.8*sin(fi1)/0.28));
fi4     = @(fi1,fi3)                  (0.92-0.8*cos(fi1)-0.28*cos(fi3));
xg3     = @(fi1)                      (0.4*cos(fi1));
yg3     = @(fi1)                      (0.4*sin(fi1));
g1      = @(q,fi1,fi2)                (0.12*cos(q-fi1)/fi2);
g2      = @(q,fi1)                    (0.12*cos(q+fi1));
g3      = @(g1,fi1,fi3)               (-0.8*cos(fi1)*g1/(0.28*cos(fi3)));
g4      = @(fi1,g1,fi3,g3)            (-0.8*sin(fi1)*g1-0.28*sin(fi3)*g3);
ug3     = @(fi1,g1)                   (-0.4*g1*sin(fi1));
vg3     = @(fi1,g1)                   (0.4*g1*cos(fi1));
g1dot   = @(q,g1,g2,fi1,fi2)          ((-2*g1*g2+0.12*sin(fi1-q))/fi2);
g2dot   = @(q,fi1,g1,fi2)             (-0.12*cos(q+fi1)+gi1^2*fi2);
g3dot   = @(g1,g1dot,g3,fi1,fi3)    
((0.8*(-sin(fi1)*g1^2+g1dot*cos(fi1))-0.28*sin(fi3)*g3^2)/(-0.28*cos(fi3)));
g4dot   =
@(g1,g1dot,g3,g3dot,fi1,fi3)(0.8*(cos(fi1)*g1^2+g1dot*sin(fi1))+0.28*(cos(fi3)*g3^2+g3dot*sin(fi3)));
ug3dot  = @(fi1,g1,g1dot)             (-0.4*g1dot*sin(fi1)-0.4*g1^2*cos(fi1));
vg3dot  = @(fi1,g1,g1dot)             (0.4*g1dot*cos(fi1)-0.4*g1^2*sin(fi1));
Fc      = @(q) piecewise((0.524<q)&&(q<2.618),500,(0.524>=q)|(q>=2.618),0);
T       = @(qdot)
piecewise((0<=qdot/(2*pi/60))&&(qdot/(2*pi/60)<=1300),300*sin(-pi/650*(qdot/(2*pi/60))+650,qdot/(2*pi/60)>1300,-3,25*qdot/(2*pi/60)+4875));
J       = @(ug3,vg3,g4)                 (58.8+15*(ug3^2+vg3^2)+8*g4^2);
C       = @(ug3,ug3dot,vg3,vg3dot,g4,g4dot)(15*(ug3*ug3dot+vg3*vg3dot)+8*g4*g4dot);
Q       = @(vg3,g4,Fc,T)                (-15*9.81*vg3+Fc*g4+T);
dt      = 0.1;
t       = 0:dt:15;
t(1)    = 0;
q(1)    = 0;
qdot(1) = 0;
qddot   = @(q,qdot,t)((Q-C*qdot)/J);
for i=1:1:(length(t)-1)
  fi1= fil(q(i));
  fi2= fi2(q(i),fi1(i));
  fi3= fi3(fi1(i));
  fi4= fi4(fi1(i),fi3(i));
  xg3= xg3(fi1(i));
  yg3= yg3(fi1(i));
  g1 = g1(q(i),fi1(i),fi2(i));
  g2 = g2(q(i),fi1(i));
  g3 = g3(g1(i),fi1(i),fi3(i));
  g4 = g4(fi1(i),g1(i),fi3(i),g3(i));
  ug3= ug3(fi1(i),g(i));
  vg3= vg3(fi1(i),g1(i));
  g1dot= g1dot(q(i),g1(i),g2(i),fi1(i),fi2(i));
  g2dot= g2dot(q(i),fi1(i),g1(i),fi2(i));
  g3dot= g3dot(g1(i),g1dot(i),g3(i),fi1(i),fi3(i));
  g4dot= g4dot(g1(i),g1dot(i),g3(i),g3dot(i),fi1(i),fi3(i));
  ug3dot= ug3dot(fi1(i),g1(i),g1dot(i));
  vg3dot= vg3dot(fi1(i),g1(i),g1dot(i));
  Fc = Fc(q(i));
  T  = T(qdot(i));
  J  = J(ug3(i),vg3(i),g4(i));
  C  = C(ug3(i),ug3dot(i),vg3(i),vg3dot(i),g4(i),g4dot(i));
  Q  = Q(vg3(i),g4(i),Fc(i),T(i));
  qddot = qddot(qdot(i),J(i),C(i),Q(i));
  k11   = qdot(i);
  k12   = qddot(q(i),qdot(i),t(i));
  k21   = qdot(i)+dt/2*k12;
  k22   = qddot(q(i)+dt/2*k11,qdot(i)+dt/2*k12,t(i)+t/2);
  k31   = qdot(i)+dt/2*k22;
  k32   = qddot(q(i)+dt/2*k21,qdot(i)+dt/2*k22,t+dt/2);
  k41   = qdot(i)+dt*k32;
  k42   = qddot(q(i)+dt*k31,qdot(i)+dt*k32,t+dt);
  q(i+1)= q(i)+dt/6*(k11+2*k21+2*k31+k41);
  qdot(i+1)= qdot(i)+dt/6*(k12+2*k22+2*k32+k42);
end
figure(q-t);
plot(q,t);